Bålforbod frå 15. april

I Norge er det generelt bålforbod frå 15. april til 15. september, i både Lom og Skjåk kommune er det også utarbeidd lokal forskrift i forhald til brenning.

Bålforbod frå 15. april

I Norge er det generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioda er det forbode å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

I både Lom og Skjåk kommune er det også utarbeidd lokal forskrift i forhald til brenning.

Lokal forskrift som gjeld brenning generelt: 

Brannvesenet gjer merksam på at den som har forårsaka utrykking p.g.a. ulovleg brenning blir normalt anmeldt og må dekke kostander med utrykking.

Skjåk kommune

Kontakt

Bjørn Bøye
Brannsjef Lom og Skjåk brannvesen
Mobil 468 21 863