Informasjon frå Lom legekontor og Skjåk legekontor

22 april frå kl 12:00 tek Lom legekontoret øyeblikkeleg hjelp frå Skjåk.

23 april tek Lom legekontor øyeblikkeleg hjelp frå Skjåk.

 

29 april frå kl 12:00 tek Skjåk legekontor øyeblikkeleg hjelp frå Lom

30 april tek Skjåk legekontor øyeblikkeleg hjelp frå Lom

 

Dette grunna oppgradering av journalsystem desse dagane.

 

Venleg helsing Lom legekontor og Skjåk Legekontor.