Helgestillingar ved pleie- og omsorgsavdelinga i Lom

Er du nysgjerrig på helsefaget? Eller vil du kanskje jobbe litt ved sidan av anna utdanning? Da kan dette vere noko for deg!

Pleie og omsorgsavdelinga i Lom kommune søkjer etter helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/pleieassistent med arbeidsplass nå for tida ved Lom Helseheim. Hovudsakeleg på helg, men vakter midt i veka kan også vere aktuelt.

Vi oppmodar studentar til å søkje, både gutar og jenter. Å jobbe på ein helseinstitusjon gjev god erfaring seinare i livet same kva yrkesveg ein vel å gå.  

Aktuelle arbeidsoppgåver

 • Heilhetleg oppfølging av pasientar i institusjon heile døgnet , -herunder utføring av ulike prosedyrer knytt til oppfølging og behandling
 • Målretta miljøarbeid/personsentrert omsorg
 • Følgje rutiner i avdelinga og bidra til forbetringsarbeid
 • Sikring av god kommunikasjon og samhandling
 • Bruk av velferdsteknologi som ein naturleg del av tenesta
 • Tett samarbeid med andre tilsette, samt pårørande
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • offentleg godkjend helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar
 • evt. relevant vidareutdanning og/eller erfaring 
 • personar som har interesse for fag og fagutvikling
 • personar med interesse for eldreomsorg
 • gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Vi legg vekt på at du

 • er personleg eigna for stillinga 
 • har evne til å samarbeide med kollegaer og tverrfagleg team, jobbe sjølvstendig, er strukturert og målretta
 • har gode evner i kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer
 • har vilje og evne til å lære
 • er med på å skape eit godt og trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr 

 • Fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Nettbaserte kursløysingar med mellom anna introduksjon i omsorgsfaget
 • Høgt fagleg nivå på tenestene
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får moglegheit til å arbeide på ein institusjon i utvikling med fokus på mellom anna velferdsteknologi

Er dette noko for deg?

Send inn ein søknad!

Ynskjer du å vite meir om stillinga, så ikkje nøl med å ta kontakt med avdelingsleiar Guro Einbu eller avdelingssjukepleiar Kristin Husom. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar Guro Einbu: telefon 404 37 941 / e-post guro.einbu@lom.kommune.no

Avdelingssjukepleiar Kristin Husom: telefon 488 96 477 / E-post kristin.husom@lom.kommune.no

 • Kommunale tilsetjingsvilkår
 • Namn på søkjarar vil bli gjort offentleg.
Lom helseheim sett frå lufta - Klikk for stort bildeLom helseheim sett frå lufta Ola Ø Rossehaug

Kontakt

Guro Einbu
Avdelingsleiar institusjon
Mobil 404 37 941
Kristin Husom
Avdelingssjukepleiar
Mobil 488 96 477