Servicetorg, informasjon og kultur

Konsert med Odd Nordstoga. Dette tenesteområdet omfattar servicetorg, Lom folkebibliotek, Utgard fleirbrukshus, kulturforvaltning og informasjon.

Frå 2021 vart til servicetorg og informasjon lagt under tenesteområde Fellestenester saman med økonomi. 

Artikkelliste

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318