Sankthans på Maihaugen 23. juni 2022

 Det er Lom kommune sin tur til å ha programmet på Maihaugen i Lillehammer under Sankthans, torsdag 23.juni 2022.

I år var det Lom sin tur til å ha underhaldninga under sankthansfeiringa på Maihaugen. Omlag 50 aktørar frå Lom deltok. 

Torsdag 5. mai har vi planlagt eit nytt møte i styringsgruppa med følgande agenda:  

  • Gjennomgang av køyreplan  
  • Buss og enkel servering