Felles akuttberedskap for Nord-Gudbrandsdalen

Vakttelefon barneverntenesta i Nord-Gudbrandsdal: 908 54 475 
Denne er operativ frå kl. 15.30 til 08.00 på kvardagar, og heile døgnet på helg og heilagdagar.

Akuttberedskapen gjeld akutte saker som ikkje kan vente til neste dag.

I kontortida er det dei aktuelle barneverntenestene i kommunane som tek i mot telefonar. Sjå oversikt over tilsette med kontaktinformasjon.

Sjå elles den nasjonale portalen, Barnevernvakten, for meir informasjon.