Lom kyrkjelege råd

I skjemaet nedafor kan du sjå kven som vart vald inn som representantar for Lom kyrkjelege råd perioden 2019-2023.

Lom kyrkjelege råd
Bøverdalen sokn Garmo sokn Lom sokn
Faste medlem:
Mina Rigmor Marstein Helge Husom Per Morten Mork
Oluf Reidar Kvålshagen Arild Løken Bente Kristin Sulheim Ovesen
Mariann Helstad
Varamedlem:
Lars Liulf Stee Kari Langøygard Runa Smedsmo
Olav Dagfinn Kvålshagen Bodil Kleiven Borgny Mundhjeld
Ragnhild Aamot Kveen Kari Helen Brimi Haugen Jehans Bakke

Bente Kristin Sulheim Ovesen er leiar, og Per Morten Mork er nestleiar.