Kyrkjekontoret i Lom

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom Stavkyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014

Tilsette:

Kyrkjetenarar

  • Jonas Fjeld
  • Terje Blakarstugun

 

Andre tilsette

  • Organist: Terje Blakarstugun
  • Kyrkjeverje: Borghild Skarelven
  • Kyrkjelydssekretær:  Guri Husom
  • Trusopplæring: Mellombels vakant
  • Sokneprest: Einar Gelius

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527
Einar Gelius
Sokneprest
Mobil 906 55 838
Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528
Kristian Olav Garmo
Mobil 481 65 529

Opningstider

kontortid kvardagar

10.00 - 14.00

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps 132954