Kyrkjekontoret i Lom.

Opningstider: Måndag, onsdag, torsdag og fredag 10:00-14:00

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom kyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014

Tilsette:

  • Kyrkjetenar: Jonas Fjeld
  • Kyrkjetenar: Terje Blakarstugun
  • Organist: Terje Blakarstugun
  • Kyrkjeverje: Borghild Skarelven
  • Kyrkjelydssekretær: Guri Husom
  • Trusopplæring: Mellombels vakant
  • Sokneprest: Tor Grindland (vikarprest)

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527
Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528

Opningstider

Kontortid:

Måndag 10:00 - 14:00

Tysdag FRI 

Onsdag 10:00 - 14:00 

Torsdag 10:00 - 14:00

Fredag 10:00 - 14:00

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps

Offer 132954

Blomefond 533520