Kyrkjekontoret i Lom.

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag 10:00-14:00
 

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom kyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014

Tilsette:

  • Kyrkjetenar: Jonas Fjeld
  • Kyrkjetenar: Terje Blakarstugun
  • Organist: Terje Blakarstugun
  • Kyrkjeverje: For tida i permisjon
  • Kyrkjelydssekretær: Guri Husom
  • Trusopplæring: Endre Skjåk
  • Sokneprest: Harald Schøien (vikarprest)

Opningstider

 

Kontortid:

Måndag 10:00 - 14:00

Tysdag 10:00-14:00

Onsdag Stengt 

Torsdag 10:00 - 14:00

Fredag Stengt

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps

Offer 132954

Blomefond 533520