Kyrkjekontoret i Lom.

Opningstider: Måndag, tysdag, onsdag og torsdag 10:00-14:00
 

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom kyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014

Tilsette:

Tilsette:
Tilsette: Navn: Telefonnummer: e-post:
Kyrkjetenar Jonas Fjeld 61 21 16 75/ 400 62 194 kyrkjetenar@lom.kommune.no
Kyrkjetenar Terje Blakarstugun 61 21 16 75/ 400 62 194 kyrkjetenar@lom.kommune.no
Sokneprest Hans Johan Sagrusten 479 76 473 hjs@bibelselskapet.no
Organist Reidar Svare 900 32 601 reidar.svare@lom.kommune.no
Kyrkjeverje Ragnhild Rusten Lund 481 65 527 kyrkjekontoret@lom.kommune.no
Kyrkjelydssekretær Guri Husom 481 65 528 kyrkjekontoret@lom.kommune.no
Trusopplærar Endre Skjåk 901 35 738 endre.skjak@skjaak.kommune.no

Kontakt

Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528
Bente Sulheim Ovesen
Rådsleiar

Opningstider

 

Kontortid:

Måndag 10:00 - 14:00

Tysdag 10:00-14:00

Onsdag 10:00-14:00

Torsdag 10:00 - 14:00

Fredag Stengt

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps

Offer 132954

Blomefond 533520