Kyrkjekontoret i Lom.

Opningstider i sommar. Måndag og Torsdag 10:00-14:00

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom Stavkyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014

Tilsette:

Kyrkjetenarar

  • Jonas Fjeld
  • Terje Blakarstugun

 

Andre tilsette

  • Organist: Terje Blakarstugun
  • Kyrkjeverje: Borghild Skarelven
  • Kyrkjelydssekretær:  Guri Husom
  • Trusopplæring: Mellombels vakant
  • Sokneprest: Ikkje tilsett

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527
Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528

Opningstider

kontortid kvardagar

10.00 - 14.00

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps 132954