Kyrkjekontoret i Lom

Opningstider: Mondag-fredag 10:00-14:00.

Det er tre kyrkjer i Lom kommune, Lom kyrkje, Garmo kyrkje og Bøverdal kyrkje. Lomskyrkja frå sist på 1150-talet er ei av dei største stavkyrkjene i Noreg. Lomskyrkja hadde 850 årsjubileum i 2008. Bøverdalskyrkja hadde 150-års jubileum i 2014.

Tilsette:

Tilsette:
Tilsette: Navn: Telefonnummer: e-post:
Kyrkjeverje Anne Kristin Stenersen 481 65 527 kyrkjekontoret@lom.kommune.no anne.kristin.stenersen@lom.kommune.no
Sokneprest Tilsett frå 01.07.2024 Margit Husevåg
Kyrkjelydssekretær Guri Husom 481 65 528 kyrkjekontoret@lom.kommune.no guri.husom@lom.kommune.no
Kyrkjetenar Jonas Fjeld 400 62 194 jonas.fjeld@lom.kommune.no
Kyrkjetenar Odd Gunnar Bergli 400 62 194 odd.gunnar.bergli@lom.kommune.no
Organist Rasim Ramazanov 939 30 538 rasim.ramazanov@lom.kommune.no
Kyrkjelydsarbeidar Endre Skjåk 901 35 738 endre.skjak@skjaak.kommune.no

Kontakt

Anne Kristin Stenersen
Kyrkjeverje
Telefon 481 65 527
Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528

Opningstider

 

Kontortid:

Måndag 10:00-14:00

Tysdag 10:00-14:00

Onsdag 10:00-14:00

Torsdag 10:00 - 14:00 

Fredag 10:00-14:00

3. høgda på Midtgard

kontonummer 2085.07.11772

Vipps

Offer 132954

Blomefond 533520 (Utanom gravferder)

For gåver til blomefondet i samband med gravferder må vipps- eller bankkonto i dødsannonsane nyttast. Dødsannonsene kan finnast på minnesida til gravferdlomogskjaak.vareminnesider.no