Gravferd

Målgruppe for tenesta

Ved behov.

Pris

Gratis for dei som bur i Lom

Avgift for utanbygdes.

Lovgrunnlag

Gravferdslova

Kontakt

Anne Kristin Stenersen
Kyrkjeverje
Telefon 481 65 527