Avslutning Sommarles 2019

Tysdag 17. september kl. 15.00 i Steinfjoset blir det avslutning for Sommarles 2019 med Plutselig Sirkus og utdeling av premiar! I Lom har 57 unge Sommarles-lesarar lese 1 246 bøker. Det er 20,4 bøker per deltakar, totalt 121 016 sider! Hurra for Sommarles! 
Hovudpremiane er sponsa av Sparebank1 Lom og Skjåk, Skjåk energi og Eidsiva energi.