Meg & Mitt i orden att

Meg og mitt Nå er Meg & Mitt i orden, og lånarane kan gå inn og forlenge lånetid og få oversikt over låna sine att. Vi orsakar at funksjonen har vore ute av drift.