Opningstider i påska

Bildet viser opnigstidene i påska. Biblioteket er ope laurdag 1. april 10.00-14.00 og måndag 3. april 10.00-15.00. - Klikk for stort bilde

Biblioteket er ope laurdag 1. april 10.00-14.00 og måndag 3. april 10.00-15.00.

God lesepåske frå oss.