Utgard

Utgard er storstova i Lom. Saman med idrettsanlegget i Grov utgjer samfunnshuset den største samlingsplassen for kultur- og idrettsarrangement i Lom.

Nettstaden til Utgard

Kontakt

Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549