Motorferdsel på vassdrag

Endring av kommunal forskrift om motorferdsel på vassdrag i Lom

Kommunestyret i Lom vedtok 20.06.2023 i sak 2023/54 endring av kommunal forskrift om start og landing med luftfarty og motorferdsel på vassdrag. Endringa opnar for bruk av mindre elektrisk båtmotor inntil 800 w ved fiske på Høyvatnet (Høydalsvatnet) i Lom, i perioden 1. juli til sesongslutt for garn- og oterfiske.


Forskrift om start og landing med luftfary og motorisert ferdsel på vassdrag - Lom kommune (PDF, 397 kB)

Vedtak KS 2023-54 - endring av kommunal forskrift om start og landing med luftfarty og motorisert ferdsel på vassdrag - Lom kommune (PDF, 580 kB)