Vedteken kommunal planstrategi for Lom kommune 2020-2023

Kommunestyret i Lom vedtok 24. november 2020, Lom kommune sin kommunale planstrategi 2020-2023.  

Planstrategien vart vedteke revidert i kommunestyre 05.04.2022. 

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for kommuneplanar som skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218