Nyttige ressursar

På nettsidene til Kommunal- og distriktsdepartementet fin du rettleiar til plandelen i plan- og bygningslova, lenker til nyttige ressursar og ei innføring i plansystemet på ulike nivå.

Du finn og informasjon om ulike omsyn og fagtema som er viktig for god planlegging. Plenlegging er viktig for å utvikle berekraftige samfunn, og sikre felles verdiar og grunnleggande levekår for alle. 

Gå til planlegging etter plan- og bygningslova (Kommunal- og distriktsdepartementet).

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218
Øyvind Pedersen
Planleggjar
Mobil 473 33 678