Takstutval og overtakstnemnd for eigedomsskatt

Takstutval 

Takstutvalet vedtek takstar for alle faste eigedommar, med unntak av dei som har fritak etter eigedomsskattelova §§ 5 og 7. Eigedomsskatten er ein objektskatt, og Takstutvalet fastsett takst ut frå marknadsverdien for tomt, bygg og anlegg saman. 

Eigedomsskattelova

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Medlemmar 2019-2023

 • Leiar:
  Trygve Husom
             
 • Medlemmar:
  Øyvind Mork
  Ola Plassen
  Randi Slålien
  Hjørdis Sletten
  ​​​​
 1. vara: Norvald Hellekveen 
 2. vara: Birger Eggen

Møteplan

Møteplan finn du i innsynsløysinga her.

Overtakstnemnd

Sakkyndig overtakstnemnd (klagenemnd) for eigedomsskatt handsamar klagar framsatt til kommunen etter forvaltningslova, kapittel VI, § 28.   

Forvaltningslova 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Medlemmar 2019-2023 

 • Leiar: 
  Tor Lund 
   
 • Medlemmar: 
  Bjørn Ola Vaagaasarøygard
  Kristin Volden Mundhjeld
   
 1. vara: Heidrun Garmo 
 2. vara: Birger Eggen

Møteplan 

Møteplan finn du i innsynsløysinga her.