Stiftinga G-Kultur har søknadsfrist 1. februar for stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Retningslinjer og søknadsskjema finn ein på nettsida til G-Kultur, www.g-kultur.no. Søknader blir behandla på styremøtet i G-Kultur 15. februar.
Pasient- og brukarombudet i Hedmark og Oppland kan hjelpa med spørsmål knytt til helsetenester, og kan gje råd og rettleiing når det gjeld rettigheitane du har som pasient.
Hytter, sætrar og fritidsbustadar er pålagt feiing og tilsyn i regi av Lom og Skjåk brannvesen.Lom kommune (kommunestyret)  skal gjeva ei samla høyringsuttale til SI og ber om å få innspel frå dykk innan 15. januar 2018.


Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram


No er dei nye retningslinjene for investering og bedriftsutvikling i landbruket her.

Desse gjeld for Innlandet (Hedmark og Oppland) i 2018.

Det vil bli lagt ut på Innovasjon Norge sine heimesider etterkvart, men fram til da kan du lese det her


Retningsliner for bruk av næringsfondet i Lom kommune (PDF, 183 kB) er blitt revidert og er vedtatt av Lom kommune og godkjent av Fylkesmannen i Oppland sommar 2017.


Er du på leiting etter ein plass å bu i Lom, eller har du ein plass til sals eller utleige?  

 

Lom kommune har ei oversikt over ledige bustadar til sals og leige i Lom. Dokumentet er "levande", og vil bli oppdatert fortløpande. Sjå oversikt over ledige bustadar. 


Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.
Alle saker