Lom kommune (kommunestyret)  skal gjeva ei samla høyringsuttale til SI og ber om å få innspel frå dykk innan 15. januar 2018.


Felles kommunedelplan for klima og energi for Skjåk, Lom og Vågå kommunar - offentleg ettersyn av planprogram


No er dei nye retningslinjene for investering og bedriftsutvikling i landbruket her.

Desse gjeld for Innlandet (Hedmark og Oppland) i 2018.

Det vil bli lagt ut på Innovasjon Norge sine heimesider etterkvart, men fram til da kan du lese det her


Retningsliner for bruk av næringsfondet i Lom kommune (PDF, 183 kB) er blitt revidert og er vedtatt av Lom kommune og godkjent av Fylkesmannen i Oppland sommar 2017.


Er du på leiting etter ein plass å bu i Lom, eller har du ein plass til sals eller utleige?  

 

Lom kommune har ei oversikt over ledige bustadar til sals og leige i Lom. Dokumentet er "levande", og vil bli oppdatert fortløpande. Sjå oversikt over ledige bustadar. 


Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.
Alle saker