Omsorgsbustad

Ein omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad, slik at bebuarane kan meistre kvardagen sin på ein tilfredsstillande måte. Omsorgsbustadane er tilrettelagt for orienterings- og forflytningshemma.

Omsorgsbustader er ikkje fast bemanna, men bebuarane kan få tildelt andre kommunale tenester på individuell basis, slik andre heimebuande får.

For å søkje omsorgsbustad må du sende inn ein skriftleg søknad. (PDF, 115 kB)

Set deg inn i Retningslinjer for kommunal bustad før du sender inn søknaden.

Kontakt

Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Mobil 948 48 724
Kathrine Brandsar
Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Mobil 948 48 724