Kreftkontakt

Kreftkontakter i Lom kommune er Anne Cathrine Aas Sandvoll og Malin Sætre.

Anne Cathrine er sjukepleiarar med viderautdanning innan palliasjon,  og Malin er utdanna kreftsjukepleiar.  
Dersom du eller ein av dine næraste har fått ei kreftdignose, kan kreftkontakt gi råd og rettleiing.

Du kan få hjelp til:

  • Støtte til meistring av sjukdommen
  • Oppfylging av, under eller etter behandling
  • Støttefunksjon for pårørande
  • Hjelp til symptomlindring, i samarbeid med lege
  • Hjelp til kontakt med spesialisthelsetenesta

Ta gjerne kontakt sjølv, eller be legen din eller andre formidle kontakt

Kontaktinformasjon

Kreftkontaktene er tilgjengeleg kvar onsdag.
Telefonnummer: 901 06 933

Anne Cathrine Aas Sandvoll
E-post: Anne.Sandvoll@lom.kommune.no

Malin Sætre 
E-post: Malin.Saetre@lom.kommune.no 

Kontakt

Kreftkontakt
Mobil 901 06 933

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag. 

Malin Sætre
Sjukepleiar/kreftsjukepleiar
Mobil 453 13 211