Kreftkontakt

I Lom kommune er Anne Cathrine Aas Sandvoll tilsett som kreftkontakt. Ho er sjukepleiar med viderautdanning innan palliasjon. Ho er tilknytta heimesjukepleia.

Dersom du eller ein av dine næraste har fått ei kreftdignose, kan kreftkontakt gi råd og rettleiing.

Du kan få hjelp til:

  • Støtte til meistring av sjukdommen
  • Oppfylging av, under eller etter behandling
  • Støttefunksjon for pårørande
  • Hjelp til symptomlindring, i samarbeid med lege
  • Hjelp til kontakt med spesialisthelsetenesta

Ta gjerne kontakt sjølv, eller be legen din eller andre formidle kontakt

Kreftkontakt i heimesjukepleia: Anne Cathrine Aas Sandvoll
Telefonnummer: 901 06 933
Er tilgjengeleg kvar onsdag.

Kontakt

Kreftkontakt
Telefon 901 06 933

Kreftkontakta er tilgjengeleg kvar onsdag.