Vigsel

Slik går de fram for å bli vigde i Lom kyrkjekommune:

1. (6 månader før) Kontakt oss!

Går de med gifteplanar, vonar vi å kunne gjere vårt for at dagen vert ein festdag!

Ta kontakt med oss i god tid for å avtale dato for vigselen.

2. (6 månader før) Send oss kontaktinfo. VIKTIG!

Når de har fått stadfesta datoen for vigsel, fyll ut skjemaet "Innmelding til vigsel"

3. (4 månader før) Prøving av ekteskapsvilkåra

Før de kan bli vigde, må det gjerast ei såkalla prøving av ekteskapsvilkåra. Dei naudsynte skjema finn de her:

HUGS: Kryss av for at prøvingsattesten skal sendas direkte til vigslar, og før på fylgjande adresse:

Lom kyrkjekontor
Pb. 177
2688 Lom

4. (1 månad før) Avtal tid for vigselsamtale

Brudeparet tek kontakt med presten om lag 1 månad før vigselen for å gjere avtale om vigselsamtale. Her snakkar prest og brudepar om ekteskapet og går samtidig gjennom gangen i vigselen.
Namn og telefonnummer til presten som skal vie dykk får de ved å ringe kyrkjelydssekretæren på 481 65 528.

5. (1 månad før) Kontakt organisten

  • De lyt ta kontakt med organist for avtale om salmar og musikk seinast 1 månad før vigselen.
  • For førebuing for organisten ber vi om at de fyller ut  fylgjande skjema til kyrkjekontoret: Song- og musikkynskje
  • Organisten har 4 timar tilgjenge pr. vigsel (øving og vigselsdag). Alt utover dette vert fakturert med timesats.

6. Kostnad

Det er fastsett satsar for vigsel i Lom kyrkjekommune:

Definisjonar:

*Vigsle:

Utan tilknyting (utansokns): Som utansokns reknast personar som ikkje bur i Lom kommune.

Med tilknyting: Der ein/båe partane er utansokns, men har foreldre som bur i Lom kommune. Der ein/båe partane har slik tilknyting, vert ikkje paret rekna som utansokns.

  • Vigsle for utansokns:  Nok. 5000,-
  • Vigsle på dagar med heilagdagsgodtgjersle: Nok. 7000,-
  • Inkluderer organist inntil 4 timar inkl. øving og kyrkjetenar inntil 3 timar.
  • Teneste frå presten kjem i tillegg: Nok. 2 800,-.

Vigsel av likekjønna/LHBT+

Kyrkjekontoret i Lom tek imot bestilling av vigsel av absolutt alle. LHBT+personar og/eller forbønn for borgarleg inngått ekteskap av LHBT+ personar. Velkomne til oss!

Tenkjer de på vigsel utandørs?

Ta kontakt med kyrkjekontoret for meir informasjon kring dette.

Kontakt

Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528