Innmelding til vigsel

Kontakt

Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528