Kommunedelplan for klima og energi 2023-2027

Planprogram for kommunedelplan for klima og energi 2023-2027 vedteke.

Planprogram for kommunedelplan for klima og energi 2023-2027 vart vedteke i kommunestyret 20.6.2023. Planprogrammet vart sendt på høyring 12.4.2023, og høyringsfristen var 30.5. Det kom inn seks uttaler. Framdriftsplanen vart justert før endeleg handsaming, og beskriv nå framdrift fram mot vedtak i mars 2024.  

Sjå vedteke planprogram, kommunedelplan for klima og energi 2023-2027 (PDF, 264 kB).