Reguleringsplanar

Areal- og reguleringsplanar kan du finna i kartløysinga til kommunen. 

Rettleiar til bruk av plankartet:

  1. Øvst i venstre meny, velg nedpil og arealplanar

  2. I verktøymenyen over kartet, velg Zoom boks
  3. Dra ut ein zoom-boks over det området som du vil sjå reguleringsplanar for
  4. Hold muspekaren over den reguleringsplanen som du vil sjå
  5. Klikk på reguleringsplanen
  6. I ventre meny står no data for reguleringsplanen
  7. Vil du sjå plankartet, klikkar du Arealplankart
  8. Vil du sjå føresegnene, klikkar du Bestemmelser.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218