Reguleringsplanar

Areal- og reguleringsplanar kan du finne i kartløysinga til kommunen. 

Rettleiar til bruk av plankartet:

  1. Opne Enkel kartløysing
  2. Øvst i venstre meny (dei tre strekane), veljer du Plan og nedpil og klikkar på t.d. Gjeldende reguleringsplaner. Nå blir reguleringsplanar markert i kartet. Bruk pluss- og minusteikn nedst til høgre for å zoome i kartet. 
  3. Hald musepeikaren over den reguleringsplanen du vil sjå og klikk
  4. I venstre meny står nå data for reguleringsplanen
  5. Vil du sjå plankartet, klikkar du Arealplankart
  6. Vil du sjå føresegnene, klikkar du Bestemmelser

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218