Frå og med 23. november 2018 blir Brubakken i Lom sentrum einvegskjørt.


Lom og Skjåk brannvesen arrangerer kurs i varme arbeid.
Kursinstruktør: Atle Festervoll

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. 
UNG KULTUR MØTESBLIR DU MED?15.-16. FEBRUAR 2018ukm.no/dovre-lesja-lom-sel-skjak-vaga/


Torsdag 15. november starta forsøk med opptak av glasopor med sugebil i Grov
Lom Arbeidssenterskal ha julesalg på BIBLIOTEKET  mandag 26.november frå kl. 13-17.


Budsjett 2019, økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 for Lom kommune er lagt ut til offentleg høyring, med høyringsfrist 29.11.2018.

Ergoterapeut Ingunn Folden Grundetjern sluttar i Lom kommune i slutten av november-2018. Med atterhald om politisk godkjenning (budsjettvedtak for 2019) vil det frå 01.01.2019 bli samarbeid med Skjåk kommune på ergoterapiområdet.


Det har vore gjort ein stor frivillig innsats for opprydding av plast og anna avfall i Grov! Konteineren som sto nærast Bøvre er no flytta til industriområdet, ved elveforbygninga like aust for Eidefoss sin trafostasjon. Den andre konteineren står fortsatt ved køyresporet vestover mot moloen/ badeplassen i Grov. Begge konteinarane er for plast og anna avfall som er rydda frå strandsona.

 Vi i Lom kommune sender varme tanker til alle som er råka av den tragiske hendinga i går.


Alle saker