Den langvarige tørkeperioda og varmt vêr har ført til at mange bønder opplever ei krevjande situasjon med fôrmangel. Situasjonen er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kome med nokre presiseringar til korleis regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskott skal praktiserast i år. Det er også sett i verk mange tiltak som skal hjelpe bønder som er ramma av tørken.


Bli med Monsen minutt for minutt i Jotunheimen! Starten går frå Bøverton onsdag den 18. juli. Om kvelden er det innspeling av NRK Sommeråpent på Sognefjellshytta. Vel møtt!

Lom eldreråd arrangerer tur til Gjendebu onsdag 8. august.


Besøksheim, som også kan kallast avlastningsheim, er eit friviljug hjelpetiltak og ei støtte til familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver.


Dette er ei uforpliktande undersøking der målet er å få kartlagt om det er marknad for å leige/kjøpe leilighitar i kommunale bygg. Det aktuelle bygget ligg like ved Lom helseheim, i eit bygg med til saman åtte bueiningar. Er dette noko som kunne vera aktuelt for deg? Gjer vel å svar under her! Dersom du ynskjer, kan du og leggja att namn/epost i skjemaet, så tek vi kontakt med deg.


Vi har over lengre tid hatt tørt og varmt vær, og  regnet lar vente på seg. Utifrå dette ynskjer brannvesenet  å presisera at  skogbrannfara er meget stor både i Lom og Skjåk, og totalforbod mot å open eld utandørs gjeld fortsatt.


Stortinget vedtok i mai 2018 ei ny personopplysningslov som gjennomfører EU si personvernforordning (GDPR) i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet  forventar at den nye personopplysningslova  vil bli sett  i kraft i løpet av juli 2018. 


Vil du lære meir om anbod? Sjekk ut det siste nyheitsbrevet før sumaren! Her kan du lese om næringspub 30. august, parkeringsplassar i sentrum, 33 millionar til breiband, ny møteplass i Skjåk, utstillingsopning og mykje meir! 


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. 


Under fylkesmesterskapen i helsefagarbeid på Lena 31. mai 2018 gjorde Ingrid Flaten ein dugeleg innsats, og kunne reisa heim med ein vel fortent 3. plass! Gratulerer så mykje!


Alle saker