Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk vart organisert som ei interkommunal teneste i mars 2021, med Lom som vertskommune. Det er likeverdige tilbod i dei to kommunane, med kontor og behandlingslokal i både Lom og Skjåk. Tenesta består av to ergoterapeutar og seks fysioterapeutar fordelt på 6,7 årsverk. Brukarane står fritt til å velje kva for kommune dei ynskjer oppfølging i.