Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk er frå 1. mars 2021 organisert som ei interkommunal teneste, der Lom er vertskommune. Det skal være likeverdige tilbod i dei to kommunane, med kontor og behandlingslokal i både Lom og Skjåk. Tenesta består av to ergoterapeutar og seks fysioterapeutar fordelt på 6,7 årsverk. Brukarane står fritt til å velgje kva for kommune dei ynskjer oppfølging i.