Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk

Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk vart organisert som ei interkommunal teneste i mars 2021, med Lom som vertskommune. Det er likeverdige tilbod i dei to kommunane, med kontor og behandlingslokale i både Lom og Skjåk. Tenesta består av to ergoterapeutar og seks fysioterapeutar fordelt på 6,7 årsverk. Brukarane står fritt til å velje kva for kommune dei ynskjer oppfølging i.

 

OBS! Fredag 10. mai held lokala til fysioterapitenesta held stengt. Det gjeld og for eigentrening.

 

NB! Grunna redusert kapasitet på ergoterapiressurs i tenesta må ein rekne med lengre ventetid!

Kontakt

Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520

Opningstider

Telefontid 

09:00 - 14:00
Du finn kontaktinformasjon til terapeutane under Kontakt Lom og Kontakt Skjåk. 
Sidan vi ofte er opptekne med pasientbehandling ringer vi attende når vi har tid.

 

Her finn du oss

I Skjåk finn du fysioterapeutane på kommunehuset. Ergoterapeuten har kontor på Skjåkheimen.

I Lom finn du ergo- og fysioterapeutane i 3. etasje på Lom helseheim.