Det blir redusert bemanning ved Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk i påska.

 14. februar starta Jannike Jenssen som fysioterapivikar, og løyste med det kapasitetsutfordringane Ergo- og fysioterapitenesta i Lom og Skjåk har hatt ei tid.

På denne sida vil vi publisere nyheiter og anna aktuell informasjon frå Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk.