Fysioterapien i Lom startar opp treningsgruppe for dei med artrose på nyåret. Treninga vil gå føre seg kvar fredag kl. 08:30, oppstartsdato er 13. januar.

AdobeStock_366824530

Strevar du med pusten og ynskjer å kome i betre form? Meld deg på gruppetrening med ergo- og fysioterapitenesta! 

 

I 1996 vart 8. september utnemnt til verdas fysioterapidag. Dagen markerer samhald og solidaritet i det globale fysioterapisamfunnet. 

Det er for tida stor pågang hjå oss. Treng du ergo- eller fysioterapi må du derfor rekne med litt lenger ventetid. 

Det blir redusert bemanning ved Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk i påska.

 14. februar starta Jannike Jenssen som fysioterapivikar, og løyste med det kapasitetsutfordringane Ergo- og fysioterapitenesta i Lom og Skjåk har hatt ei tid.

På denne sida vil vi publisere nyheiter og anna aktuell informasjon frå Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk.