Kontakt Lom

I Lom finn du ergo- og fysioterapeutane i 3. etasje på Lom helseheim. 
Adresse: Krokamyrvegen 18, 2686 Lom

Telefontid: 09:00 - 14:00 (481 65 520)
Sidan vi ofte er opptekne med pasientbehandling ringer vi attende når vi har tid.

 

OBS! Fredag 10. mai held lokala til fysioterapitenesta held stengt. Det gjeld og for eigentrening.

 

NB! Grunna redusert kapasitet på ergoterapiressurs i tenesta må ein rekne med lengre ventetid! 

Kontakt

Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Anne Marstein
Fysioterapeut
Mobil 913 52 504
Ina Steen Kartfjord
Ergoterapeut
Mobil 911 63 718
Ingvild Visdal Aukrust
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam
Mobil 481 65 520
Marit Sandviken
Fysioterapeut
Telefon 481 65 520