Kontakt Lom

Telefontid: 09:00 - 14:00.
Sidan vi ofte er opptekne med pasientbehandling ringer vi attende når vi har tid.

Gjeldande reglar og tilrådingar i Lom kommune.

I Lom finn du ergo- og fysioterapeutane i 3. etasje på Lom helseheim. 
Adresse: Krokamyrvegen 18, 2686 Lom

Kontakt

Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Anne Marstein
Fysioterapeut
Mobil 481 65 521
Britt Elin Fossøy
Ergoterapeut
Mobil 911 63 718
Ingvild Visdal Aukrust
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam - i permisjon
Mobil 481 65 520
Laila Kjærvik
Fysioterapeut
Mobil 481 65 520