Kontakt Lom

Telefontid: 09:00 - 14:00.
Sidan vi ofte er opptekne med pasientbehandling ringer vi attende når vi har tid.

Det er for tida redusert kapasitet sjå oss. Fram til vi få tilsett ein vikar, må du dessverre rekne med lengre ventetid. 

Gjeldande reglar og tilrådingar i Lom kommune.

I Lom finn du ergo- og fysioterapeutane i 3. etasje på Lom helseheim. 
Adresse: Krokamyrvegen 18, 2686 Lom

Kontakt

Sivert Jonassen
Avdelingsleiar Ergo- og Fysioterapitenesta Lom og Skjåk
Mobil 481 65 520
Anne Marstein
Fysioterapeut (i permisjon)
Mobil 481 65 521
Ina Steen Kartfjord
Ergoterapeut
Mobil 911 63 718
Ingvild Visdal Aukrust
Fysioterapeut og leiar for prosjekt tidleg innsatsteam
Mobil 481 65 520
Marit Sandviken
Fysioterapeut
Telefon 481 65 520