Institusjon - Lom helseheim

Kontakt

Institusjonsbasert omsorg

Avdeling 2 (pasienttelefon): 902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon): 909 13 196

Sjukepleiar institusjon: 405 23 333

Fredly: 970 73 614

Kjøken: 907 20 183

Elin Jeanette Ulen
Prosjektleiar framtidig bu- og tenestetilbod
Telefon 61 21 72 25

Elin er prosjektleiar for framtidig bu- og tenestetilbod frå 01.04.-31.12.2023.