Kjøken og kantine

Kjøkenet lagar maten for heile institusjonen. Det er og mogleg for andre eldre og hjelpetrengande å koma hit og kjøpe seg mat. Kjøkenet tilbyr spesialkost for dei som treng det. Ønskje om mat frå pasientane/brukarane strekker vi oss langt for å tilfredsstille. Kjøkenet held på lokale mattradisjonar.

Kantine

I kantina kan ein få kjøpt seg dugurd/lunch, kaffi, te brus og andre kioskvarer mellom kl 11.00 og 12.00.

Middag

Du kan få kjøpt middag seinare på dagen ved å ta kontakt med kjøkenet. 

Målgruppe for tenesta

Heimebuande, pasientar på institusjon, pårørande, besøkjande og tilsette.

Kontakt

Torø Vaagaasarøygard
Kjøkensjef Lom helseheim
Mobil 907 20 183